Tìm kiếm Influencers

Tính năng này cho phép bạn tìm kiếm influencer theo tên. Nhập tên influencer vào ô tìm kiếm bên dưới. Click vào tên hiển thị và ảnh đại diện, bạn sẽ chuyển tới trang phân tích thông tin cá nhân của influencer